OGEO FUND :

  • 1e pijler (wettelijke pensioenen) sinds juli 2007
  • Multiwerkgevers-OFP (organisme voor de financiering van pensioenen)
  • Pensioen van mandatarissen van OCMW's en gemeente- en provinciebesturen
  • Pensioen van het statutaire personeel (of van wie een gemengde loopbaan heeft gehad: deels statutair en deels contractueel)

Het vijfde grootste Belgisch pensioenfonds

Nieuws

19 december 2017
Persbericht van Ogeo Fund over het dossier Land Invest Group (LIG)

Nieuws

12 juli 2017
Per 31 december 2016 realiseerde OGEO FUND een financieel rendement van 4,74% en 28,7 miljoen euro winst.