OGEO FUND :

  • 1e pijler (wettelijke pensioenen) sinds juli 2007
  • Multiwerkgevers-OFP (organisme voor de financiering van pensioenen)
  • Pensioen van mandatarissen van OCMW's en gemeente- en provinciebesturen
  • Pensioen van het statutaire personeel (of van wie een gemengde loopbaan heeft gehad: deels statutair en deels contractueel)

 

Nieuws

20 maart 2018
Per 31 december 2016 realiseerde OGEO FUND een financieel rendement van 4,74% en

Nieuws

27 juni 2017
Op de algemene vergadering van Ogeo Fund van 23 juni 2017 werden de volgende resoluties door de aanwezige en vertegenwoordigde leden unaniem goedgekeurd: