SIP - Statement of Investment Principles

De strategische allocatie van Ogeo Fund per beleggingsklasse.

Belegginsklasse bekrachtigd door de Algemene Vergadering op 19 december 2016.