Nieuws
30 juni 2016

OGEO  FUND, 5e grootste  Organisme  voor  de  Financiering  van  Pensioenen  (OFP)  van  België,  beheert  de  wettelijke pensioenen  van  de  publieke  en  semipublieke  instellingen:  steden  en  gemeenten,  provincies,  intercommunales, OCMW’s, enz.

Op 31 december 2015 heeft OGEO FUND een fi nancieel rendement van 5,08 % behaald en een winst van 49,5 miljoen euro geboekt. Met 1,125 miljard euro aan activa in beheer en een overfi nanciering van 620 miljoen euro, beiden in gestadige groei, toont OGEO FUND gezonde fundamenten die het mogelijk maken om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.

In  2015  heeft  OGEO  FUND  zijn  positie  bevestigd  als  expertisecentrum  op  het  vlak  van  de  pensioenen  en  dit  met name  door  de  organisatie  van  een  exclusieve  opiniepeiling  over  de  pensioenen  in  België.  De  institutionele  BEVEK van OGEO FUND, “ Ogesip Invest ”, heeft zijn eerste volledige jaar gedaan dat een toegenomen controle en optimale diversificatie van zijn fi nanciële activa mogelijk maakt.

Voor meer informatie:

Raadpleeg ons jaarverslag 2015

Raadpleeg ons verkort jaarverslag 2015