Nieuws
27 juni 2017

Op de algemene vergadering van Ogeo Fund van 23 juni 2017 werden de volgende resoluties door de aanwezige en vertegenwoordigde leden unaniem goedgekeurd:

  • Het ontslag van de heer Stéphane Moreau in zijn hoedanigheid als bestuurder van het OFP met ingang van 2 juni 2017.

Het mandaat van erkende commissaris wordt toegekend aan de firma PricewaterhouseCoopers (SRV/87/612), vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle Rasmont. Dat mandaat wordt toegekend voor de wettelijke termijn van drie jaar voor de boekjaren 2017-2018-2019.

Daarnaast heeft de raad van bestuur van Ogeo Fund tijdens de zitting van 2 juni 2017 kennisgenomen van het ontslag van de heer Stéphane Moreau als voorzitter van het directiecomité van het OFP. Het ontslag ging in op 2 juni 2017. De raad van bestuur benoemde de heer Emmanuel Lejeune als voorzitter van het directiecomité en de heer Hervé Valkeners als lid van het directiecomité.

Op de algemene vergadering van 7 maart werd door de aanwezige en vertegenwoordigde leden unaniem besloten om de heer Jacques Tison, vertegenwoordiger van de bvba Jacques Tison, te benoemen als bestuurder van het OFP met ingang op 1 juli 2017. Op deze algemene vergadering is ook besloten dat het mandaat van deze bestuurder zal aflopen aan het einde van de gewone algemene vergadering die bijeen zal worden geroepen om te stemmen over de goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar dat op 31 december 2021 zal worden afgesloten.

De raad van bestuur van het OFP Ogeo Fund is nu als volgt samengesteld:

  • De heer Pol Heyse, voorzitter
  • De heer Dominique Drion, vicevoorzitter
  • Mevrouw Chantal Dupont, bestuurder
  • De heer François-Xavier de Donnea, onafhankelijke bestuurder
  • De heer Alain Decerf, bestuurder
  • Mevrouw Bénédicte Bayer, bestuurder
  • De heer Jacques Tison, bestuurder (vertegenwoordiger van de bvba Jacques Tison).

Het directiecomité van het OFP Ogeo Fund is nu als volgt samengesteld:

  • De heer Emmanuel Lejeune, voorzitter
  • De heer Hervé Valkeners, lid van het directiecomité

Deze informatie werd doorgegeven voor publicatie in het Belgisch Staatsblad (document beschikbaar in het Frans).