Nieuws
27 juni 2017

Ogeo Fund is van mening dat het artikel van de heer Leloup een combinatie is van onjuiste vergelijkingen, fouten, halve waarheden en laster.

Het is hoegenaamd niet onlogisch of tegenstrijdig voor een pensioenfonds van de eerste pijler (wettelijk pensioen) om rechtstreeks te beleggen (in bakstenen) in onroerend goed. Dit soort belegging is een slimme zet op lange termijn, en garandeert bovendien een duurzaam rendement door middel van geïndexeerde huurprijzen. Onze vastgoedbeleggingen spelen een 'stabiliserende' rol wanneer de financiële markten 'slabakken'. Het vastgoedbeleggingsbeleid van Ogeo Fund is een aanvulling op zijn strategie van financiële beleggingen die zijn opgenomen in een institutionele bevek. De bedoeling hiervan is om op een voor de organen van het OFP transparante manier de beleggingsportefeuille te diversifiëren. De vastgoedbeleggingen verlopen via 'speciaal daartoe opgerichte vennootschappen' (Special Purpose Vehicles) met het oog op transparantie, controle en analyse van de winstgevendheid. Deze verschillende beleggingen voldoen uiteraard aan de voorgeschreven wet- en regelgeving die op een OFP van toepassing is.

Het directiecomité van Ogeo Fund.