Nieuws
20 maart 2018

Per 31 december 2016 realiseerde OGEO FUND een financieel rendement van 4,74% en
28,7 miljoen euro winst. OGEO FUND staat in voor het administratieve, financiële en boekhoudkundige beheer van de pensioenverplichtingen ten aanzien van ruim 4.200 huidige of toekomstige begunstigden in acht bijdragende ondernemingen.

Met 1,173 miljard euro activa in beheer en een overfinanciering ten belope van 550 miljoen euro beschikt OGEO FUND over een solide financiële gezondheid en kan het de toekomst onbevreesd tegemoetzien. In 2016 trad een nieuwe bijdragende onderneming tot OGEO FUND toe. Daardoor vertrouwen nu al acht ‘klanten’ hun pensioenverplichtingen deels of volledig aan OGEO FUND toe.

In 2016 vond ook een herziening van de beleggingsbeginselen of Statement of Investment Principles (SIP) van OGEO plaats om de doeltreffendheid van de beleggingen te vergroten zonder op lange termijn in te boeten aan voorzichtigheid en diversificatie. De eigen institutionele bevek, ‘Ogesip Invest’, kende zijn tweede volledige boekjaar en staat borg voor nauwgezet toezicht op en een optimale spreiding van de financiële activa.

Voor meer informatie:

Bekijk ons jaarverslag 2016