Enodia

Kerncijfers op 31/12/2018

Begin van het beheer:
Enodia (ex-ALE) : 13/07/2007
Enodia (ex-ALG) : 01/07/2011
Enodia (ex-SOCOLIE) : 01/01/2014
Bedrag van de beheerde activa: 706,8 mln. €
Aantal aangeslotenen: 2.148

© Nethys-Imagellan