Provincie Luik

Kerncijfers op 31/12/2017

Provinciaal gedeputeerden 

Begin van het beheer: 01/01/2010
Bedrag van de beheerde activa: 11,4 mln. €
Aantal aangeslotenen: 22

© Province de Liège