Profiel

OGEO FUND, multi-werkgeverspensioen​fonds

OGEO FUND werd op 13 juli 2007 opgericht in het kader van de wet van 27 oktober 2006, in de juridische vorm van een organisme voor financiering van pensioenen (OFP), waardoor het van een strikt voorzichtige kader geniet.

Ten aanzien van de problematiek van de huidige en de toekomstige pensioenen wil OGEO FUND voor die lokale besturen zorgen voor een doelmatige en duurzame afdekking van het gewone budget. OGEO FUND is immers een OFP dat openstaat voor alle besturen, meer bepaald voor plaatselijke instanties.

  • Het beheert de pensioenen van de eerste pijler: die van het wettelijk pensioen.
  • Het richt zich tot  openbare en semi-openbare instellingen: steden en gemeenten, provincies, intercommunales, OCMW’s enz.
  • Het voldoet aan de hoogste eisen inzake bestuur en controle.
  • Het werkt met de beste vakmensen inzake financieel beheer en biedt, zelfs aan zijn kleinste klanten, hoogwaardige prestaties tegen beperkte kosten. Er zijn geen in of uitstapkosten.
  • Het onderscheidt zich van banken, verzekeraars en andere instellingen door zijn niet-commerciële aard, zonder aandeelhouders die moeten worden vergoed, en door zijn opvatting dat de gehele opbrengst moet worden uitgekeerd.