De resultaten van de exclusieve opiniepeiling van OGEO FUND over de pensioenen in België

Getrouw aan zijn proactieve aanpak, wenst OGEO FUND bij te dragen aan de kennisuitbreiding en het maatschappelijk debat over de pensioenen in België. Vanuit dit oogpunt, heeft OGEO FUND voor het derde jaar op rij aan het onderzoeksbureau IPSOS opdracht gegeven tot het uitvoeren van een opiniepeiling over de pensioenen in België. In het kader van deze peiling, werd een representatief doelpubliek van 1.070 Belgische ingezetenen met een leeftijd van 25 tot 70 jaar aan een enquête onderworpen.

Het onderzoeksrapport maakt gewag van een significante evolutie in de houding van de Belgen ten opzichte van hun pensioen. In het onderzoek komt ook naar voren wat de Belgen denken over de pensioenhervormingen die de federale regering heeft doorgevoerd.

De resultaten van deze opiniepeiling kunnen op eerste verzoek worden verkregen bij OGEO FUND.

Hiertoe nodigen wij u vriendelijk uit het onderstaand formulier in te vullen, zodat OGEO FUND u de resultaten van de opiniepeiling kan doen toekomen.