Aangestelde actuaris

In het kader van een versterkt bestuur werd beslist om een dubbele actuariële controle in te voeren binnen OGEO FUND, waarvoor een beroep wordt gedaan op twee aparte dienstverleners: IIServices is verantwoordelijk voor de actuariële berekening, het kabinet Nexyan voor de actuariële controletaken.

De aangestelde actuaris houdt toezicht op de technische aspecten en valideert en controleert ze de berekeningsmethoden, evenals de overeenstemming tussen de gebruikte hypothesen en de beschikbare statistieken. De aangestelde actuaris formuleert in alle onafhankelijkheid een deskundig advies over wat berekend werd en voorgesteld wordt.