Compliance Officer

Hij is het die, in alle onafhankelijkheid, de conformiteit van de procedures, de instructies en de organisaties evalueert ten aanzien van de regels betreffende de integriteit van de activiteiten van OGEO FUND: de regels die rechtstreeks voorzien zijn in de wettelijke en regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de sector van de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening, maar ook de regels eigen aan het integriteitbeleid van OGEO FUND.