Interne audit

Historiek van de oprichting van IIServices: in samenwerking met Integrale heeft OGEO FUND in maart 2008 deze dienstverlenende vennootschap opgericht die haar diensten onder meer verleent aan instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. IIServices is actief op verschillende vlakken: actuariële berekeningen, financiële rapportering, interne audit, boekhouding…

De interne audit bestudeert onder andere de naleving van de beleidslijnen, de beheersing van de risico's en de betrouwbaarheid van de financiële en operationele informatie.