Directiecomité

Het Directiecomité staat in voor de daadwerkelijke leiding van OGEO FUND, onder toezicht van de Raad van bestuur.

Het Directiecomité heeft uiteenlopende operationele taken: inning van de bijdragen voor de pensioenstelsels en betaling van de pensioenuitkeringen van de bijdragende ondernemingen, uitvoering van het beleggingsbeleid, uitwerking en opvolging van de interne controlemaatregelen, voorbereiding van de jaarrekening en het jaarverslag, ...

Het Directiecomité legt de beslissingen ten uitvoer die worden genomen in de Raad van bestuur en verzekert alle aspecten van het dagelijkse beheer van OGEO FUND.