Raad van bestuur

De Raad van bestuur definieert het algemene beleid van OGEO FUND.

Dit orgaan heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten die noodzakelijk en nuttig zijn voor de realisatie van het maatschappelijke doel van het OFP, met uitzondering van de handelingen die volgens de wet of de statuten voorbehouden zijn voor de Algemene Vergadering.

De Raad van bestuur heeft de taak het beleggingsbeleid te bepalen. Voor deze taak baseert de Raad van bestuur zich op de aanbevelingen van het Financieel Comité. De Raad van bestuur vertrouwt aan het Directiecomité de uitvoering van dit beleid toe, en de opvolging van de beslissingen die in zijn schoot worden genomen.