Ogeo Fund : Algemene vergadering

De Algemene Vergadering vormt de sokkel van de organisatie van OGEO FUND.

Deze Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van elk van de bijdragende ondernemingen die het beheer van hun pensioenstelsel hebben toevertrouwd aan OGEO FUND. Ze wordt bijeengeroepen door de Raad van bestuur - minstens één keer per jaar en zo vaak als nodig.

Het is de Algemene Vergadering die als soeverein beslissingsorgaan de bevoegdheid heeft om de essentiële handelingen met betrekking tot de goede werking en het goede beheer van OGEO FUND voor te stellen of goed te keuren.