• Sterk bestuur, volledige transparantie en absolute controle
   
 • Toegang tot de beste professionals
   
 • Voluntaristisch samengesteld Financieel Comité
   
 • Geen aandeelhouders
   
 • Inspraak van de bijdragende ondernemingen in het beleggingsbeleid via de Algemene Vergadering
   
 • Schaalvoordelen
   
 • Rendement integraal uitgekeerd aan de bijdragende ondernemingen, na aftrek van de beheerkosten
   
 • Geen in- noch uitstapkosten
   
 • Ogesip Invest, eigen institutionele Bevek
   
 • Dubbele actuariële controle
   
 • Expertisecentrum inzake pensioenen
   
 • Vastgoedstrategie 'in baksteen'